Lluís de Yzaguirre

Anar al final.

Publicacions

La versió institucional la trobareu al Portal de Dades Científiques de la UPF.

Contribucions a congressos, jornades i cursos


NOTA BENE: aquest article sobre terminologia de la informàtica es pot contextualitzar millor en aquesta pàgina.

Divulgació i contribució a debats en premsa


Publicacions atípiques sobre el projecte reSOLC, signades per de Yzaguirre, Ll., E. Pedreño i M. Ustarroz:
  • Presentació del reSOLC-mitjansCAT el 28 d'octubre del 2010 a l'IEC, aquí podeu consultar les transparències i el full informatiu de la presentació
  • Transparències de la Presentació del SOLC a l'IEC (incorporat com annex a l'acta de la reunió plenària de la Secció Filològica del 12 de Març del 2010).

  •  També podeu consultar el currículum de Lluís de Yzaguirre, la pàgina de demos dels seus projectes, la de continguts docents i els continguts que ha vehiculat amb mapes conceptuals    Darrera actualització: avui