Currículum de Lluís de Yzaguirre Maura

 

 

 


 Dades personals

Podeu trobar més informació a la pàgina personal.


Situació professional actual

Professor titular d'universitat, del Departament de Traducció i Filologia de la Universitat Pompeu Fabra, des de l'1 de febrer de 1995. Adscrit a l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada.

Adreça professional: La Rambla, 30-32, 08002 Barcelona

Tel. 93 542 22 69; Fax: 93 5432321

Correu electrònic: lluis.deyzaguirre at upf.edu

Codi UNESCO d'especialització: 55.06

Línies d'investigació: enginyeria lingüística, ortologia catalana, tradúctica.


Formació Acadèmica


Activitats anteriors de caràcter professional


Participació en projectes d'I+D finançats en convocatòries públiques


Participació en contractes d'I+D amb empreses i/o administracions


Tesis doctorals dirigides

Diccionari de formants lèxics informatitzat, d'Antoni Jaume Farriols Salamero, llegida el 17 d'octubre de 1996 a la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona.


Participació en comitès i representacions internacionals 


 Experiència en gestió d'I+D


 Altres mèrits