El paquet LIC: PALIC


El logicial PALIC és un que pot analitzar tant textos reals com textos preparats amb etiquetatge estructural i preprocés (qualsevol text o bé mostres del Corpus de l'IULA, fins a deu mil ocurrències).


Per comentaris i observacions, poseu-vos en contacte amb
Lluís de Yzaguirre ( )

Pàgina servida per XITAMI