El paquet LIC: PALIC


PALIC és adaptable perquè les bases de dades que utilitza tenen un format ben conegut (DBF).

Això facilita l'adaptabilitat de la lematització a necessitats específiques, sempre que l'usuari pugui codificar en un camp del lemari allò que li interessa projectar en el text:


Per comentaris i observacions, poseu-vos en contacte amb
Lluís de Yzaguirre ( )

Pàgina servida per XITAMI