©Pau Pascual

Indexem en català


Si avui (13 de novembre de 1997) intentes cercar informació a Alta Vista filtrant per llengua, et trobaràs aquest menú.

 Et pot cridar l'atenció que el català no hi sigui, però encara ho farà més quan hi vegis llengües (que mereixen tot el respecte) com l'islandès: 

 

Fem-nos veure a Internet!

Vols ajudar a aconseguir que els motors de recerca i els índexs d'Internet tinguin en compte el català?

En aquest cas, la resposta la tenim a casa; hem de promoure que les pàgines HTML en català continguin un metaclassificador a la capçalera:

 

<META name="language" content="Catalan">
de manera que la capçalera queda així (l'exemple és d'aquesta pàgina):

 

<HTML>
<HEAD>
<META name="language" content="Catalan">
<TITLE>Indexem en catal&agrave;</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
NB: avui, 5 de desembre del 2001, ens diuen que hi ha qui ho posa així:
<META NAME="Content-language" CONTENT="ca">

Què pots fer?

Tenim logo!

Gràcies a en Pau Pascual, ja tenim logo. El podeu veure en diversos formats i mides. Us suggerim que el poseu i el feu posar a tantes pàgines com sigui possible, amb el vincle següent:
<A HREF="http://latel.upf.edu/morgana/altres/pub/indexem/indexem.htm">
<IMG SRC="http:/latel.upf.edu/morgana/altres/pub/indexem/LOGOCAT5.GIF">
</A>
que es veurà així:
Lluís de Yzaguirre i Maura
Institut de Lingüística Aplicada - Universitat "Pompeu Fabra"
e-mail: de_yza@upf.es