El paquet LIC: PALIC


Els lematitzadors usualment analitzen els mots en temps real. PALIC fa servir un formari expandit prèviament, que té acumulades les ambigüitats.

Això fa que treballi més ràpid del que ho faria, però implica que només reconeix els mots que té explícitament a les seves llistes.

Per compensar-ho, s'ha agilitzat tant com ha estat possible el procés de manteniment dels diccionaris: l'administrador afegeix al lemari els mots que calgui (amb codi de paradigma) i quan ha fet un nombre de modificacions que ho justifiqui, el logicial FLEXIO que en unes quatre hores aproximadament expandeix vuitanta mil lemes en unes set-centes mil formes, les indexa i n'elimina les repeticions (subespecificacions o ambigüitats).


Per comentaris i observacions, poseu-vos en contacte amb
Lluís de Yzaguirre ( )

Pàgina servida per XITAMI