El paquet LIC: PALIC


PALIC és multilingüe per tal com el principal element d'especificitat (el vocabulari) és configurable: la seva estructura de diccionaris és aplicable a qualsevol llengua flexiva.

També té incorporats altres elements específics: tractament dels clítics, diacrítics, ambigüitats segmentals, etc.

Català Disponible CREL
Castellà Disponible Conveni IULA-Vox
Francès en elaboració  
Portuguès iniciat pendent de partner

Per comentaris i observacions, poseu-vos en contacte amb
Lluís de Yzaguirre ( )

Pàgina servida per XITAMI