La Rambla 30-32. 08071 Barcelona . 
           Telèfon 542 23 22 . FAX 542 23 21. e-mail: iula@grup.upf.es

Diccionari de formants informatitzat

Pàgina actualitzada el dia 25-3-98

Aquesta pàgina dóna accés a diversos materials derivats de la tesi doctoral defensada per Antoni Jaume Farriols i dirigida pel Dr. Lluís de Yzaguirre.

De moment, es pot consultar un extracte del text de la tesi i la versió reduïda del diccionari de formants (només les entrades revisades manualment).

En el futur tenim intenció d'incloure altres versions del diccionari (generades amb criteris morfològics diferents, informació sobre altres usos d'aquests materials i possibles aplicacions del mateix plantejament a d'altres llengües.


Lluís de Yzaguirre .
Institut de Lingüística Aplicada - Universitat "Pompeu Fabra"
consultes: lluis punt deyzaguirre arrova upf punt edu