"software" i "hardware" en català

Abans que res, si teniu pressa i no podeu perdre el temps amb un article per a especialistes, el millor que podeu fer és escriure els manlleus anglesos ("software" i "hardware") mentre no s'aclareixi el panorama.

Heu de tenir en compte que, fins i tot els promotors de l'aberració terminològica que desqualifico extensament en l'article citat més avall, declaren convenient d'usar els manlleus en els àmbits tècnics i de relleu internacional.

De manera que, si utilitzeu, per referir-vos a "software" i "hardware", els cacologismes que proposa el TermCat, estareu proclamant als quatre vents que ni pertanyeu a l'àmbit tècnic ni aspireu a tenir relleu internacional. I si les utilitzeu erròniament, com passa generalment en tractar-se de termes mal formats, us arrisqueu a veure el text com a exemple del que no s'ha de fer.

Si teniu, però, temps, us proposo que fullegeu els documents següents: