Formació autodidàctica en mòduls
d'Enginyeria lingüística
aplicada a la Traducció


Itineraris del projecte Modular

Itinerari

Mòdul
IL1IL2BDTTiLCIL 1/2ERTL
Llengua real    
Plantilles      
Macros    
Fusió de documents       
Versions de documents       
Comunicacions    
Cerques  
WIN    
MS-DOS  
TACT  
HTML          
ICA  
Excel          
Idealist          
MultiTerm          
TermStar          
Bancs Terminològics        
Gestors de Memòria de Traducció        
Creació d'un corpus        
MT2HTML          

Interpretació

Mòdul obligatori en un itinerari
Mòdul d'ampliació (optatiu)
Mòdul impartit en viu (pendent de redacció)
Mòdul en curs de redacció
Mòdul de consulta

Per comentaris i observacions, poseu-vos en contacte amb Lluís de Yzaguirre Pàgina servida per: Projecte Apache