Anàlisi Lingüística i Corpus

Principal

AVISOS

 • Tenim conflictes amb les adreces de correus declarades i les que apareixen a la coavaluació.
 • Consulteu el calendari del treball personal de corpus
 • Canvi d'aula a la 52.217.
  Pàgina actualitzada el dia 5 de març del 2013 13:12
 • Fonts d'informació Vincles per al treball pràctic
  (Activitats bolonyeses)

  Informacions pràctiques:
 • Calendari acadèmic
    Lluís de Yzaguirre Alba Coll Amor Montané
  Despatx 53.406 (o al 53.216) 53.316
    Poden ser a qualsevol hora que us convingui, sempre que ens ho puguem combinar: preferentment proposeu més d'una possibilitat en sol·licitar-les
  Hores de visita
 • Les hores de visita es concerten prèviament per correl a l'adreça tutorial
 • Si no heu concertat prèviament, podeu provar-ho per lliure els dimarts del segon trimestre entre 11h30 i 12h30 al despatx 53.406 de ca l'Aranyó.
 • Les hores de visita es concerten prèviament per correl a l'adreça alba.coll arrova upf.edu
 • Si no heu concertat prèviament, podeu provar-ho per lliure els dijous del segon trimestre de 12 a 13 al despatx 53.316 de ca l'Aranyó.
 • Les hores de visita es concerten prèviament per correl a l'adreça amor.montane arrova upf.edu
 • Si no heu concertat prèviament, podeu provar-ho per lliure els dimecres del segon trimestre de 12h a 13h al despatx 53.316 de ca l'Aranyó.
 •   Si no es diu el contrari, només acceptem lliuraments de treballs electrònicament; ignoreu les bústies físiques...