Tradúctica: visites des del 30-X-2003

Pàgina actualitzada el dimecres 11 Jan 2012 12:17:37

Lingüística de Corpus: exemples

Llengua Tipus URL
Català especialitzat bwanaNet
Català referència http://ctilc.iec.cat/ (abans http://pdl.iecat.net/)
Català oral http://retoc.iula.upf.edu/
Català premsa sense lematitzar http://latel.upf.edu/terminotica/ceca/ceca1.htm (inactiu)
Català corpus d'ús de català a la web http://ramsesii.upf.es/cgi-bin/cucweb/search-form.pl
Castellà especialitzat bwanaNet
Castellà referència http://www.rae.es/
Castellà diacrònic http://www.rae.es/
Castellà diacrònic http://corpusdelespanol.org/
Castellà oral http://www.lllf.uam.es/ESP/ (abans http://www.lllf.uam.es/esprincipal.html)
Gallec referència http://corpus.cirp.es/corgaxml
Gallec parallel http://sli.uvigo.es/CLUVI/
Gallec especialitzat http://sli.uvigo.es/CTG/
Portuguès referència i altres http://www.linguateca.pt/
Anglès referència British National Corpus
http://www.natcorp.ox.ac.uk/
http://corpus.byu.edu/bnc/ (free)
Anglès referència Brown Corpus
http://www.ldc.upenn.edu/cgi-bin/ldc/textcorpus?doc=yes&corpus=BROWN (no s'hi pot accedir perquè es necessita una contrasenya)
http://corp.hum.ou.dk/corpsearch/search/
Anglès referència i altres International Corpus of English
http://www.ucl.ac.uk/english-usage/ice/index.htm http://www.ucl.ac.uk/english-usage/projects/ice-gb/beta/index.htm
Anglès referència Collins WordbanksOnline English corpus (Bank of English)
http://www.collins.co.uk/Corpus/CorpusSearch.aspx
Anglès oral MICASE (Michigan Corpus of Academic Spoken English)
http://micase.umdl.umich.edu/m/micase/
Anglès especialitzat ETDEWEB
https://www.etde.org/etdeweb/logon.jsp
Italià oral http://www.clips.unina.it/
Italià diversos http://www.corpora.unito.it/
Francès referència
Corpus lexicaux québécois
http://www.spl.gouv.qc.ca/languefrancaise/corpuslexicaux/ (abans http://www.spl.gouv.qc.ca/corpus/programme.html)
Francès oral Corpus de Référence du Français parlé
http://www.up.univ-mrs.fr/delic/corpus/index.html
Alemany referència DWDS
http://www.dwds.de/cgi-bin/rest/loginstart
OPUS (Open Source Parallel Corpora) parallel multilingüe http://opus.lingfil.uu.se/tools.php (abans http://logos.uio.no/opus/)
Intenet Corpora (Leeds) multilingüe internet http://corpus.leeds.ac.uk/internet.html
WebCorp multilingüe internet http://www.webcorp.org.uk/index.html
WebConc multilingüe internet http://www.dwds.de/cgi-bin/rest/loginstart
Sketch Engine multilingüe http://www.sketchengine.co.uk/ (abans http://corpora.sketchengine.co.uk/)BIBLIOTEQUES VIRTUALS
Proyecto Gutenberg http://www.gutenberg.org/
Biblioteca Virtual Cervantes http://www.cervantesvirtual.com/index.shtml
Recopilació de biblioteques virtuals http://www.bibliotecasvirtuales.com/
The Complete Works of William Shakespeare http://shakespeare.mit.edu/
Recopilació de libres electrònics http://www.relatividad.org/libros.htm (abans http://www.geocities.com/angelto.geo/libros.htm)
Project Gutenberg http://www.gutenberg.org/
BANCS DE CONEIXEMENT
GENOMA http://genoma.iula.upf.edu:8080/genoma/index.jsp
ENA http://www.ena.lu/mce.cfm
ALTRES RECURSOS
Recopilación de David Lee (University of Hong Kong) http://devoted.to/corpora
Pàgina de Michael Barlow http://www.athel.com/corpus.html
Inclou accés al llibre Developing Linguistic Corpora: a Guide to Good Practice
Recopilación de Manuel Barbera http://www.bmanuel.org/clr/clr3_sz.html
Developing Linguistic Corpora: a Guide to Good Practice http://ota.ahds.ac.uk/documents/creating/dlc/index.htm

Pàgina preparada amb Araceli Alonso i actualitzada amb Alba Coll