Lluís de Yzaguirre:
Lingüística de Corpus

Tradúctica: visites des del 30-X-2003


Com automatitzar una captura amb WGET

Fitxer AVUI2006.BAT
call avui_mes 1 6 gen
call avui_mes 8 6 feb
call avui_mes 1 6 mar
call avui_mes 0 6 abr
call avui_mes 1 6 mai
call avui_mes 0 6 jun
call avui_mes 1 6 jul
call avui_mes 1 6 ago
call avui_mes 0 6 set
call avui_mes 1 6 oct
call avui_mes 0 6 nov
call avui_mes 1 6 des

Fitxer avui_mes.BAT
call avh%1 html  diari/0%2 %3
NOTA BENE: el paràmetre html permet filtrar tipus de documents
Fitxer avh8.BAT
e:
cd \pub\wget
call %1.bat %2 %3 01
call %1.bat %2 %3 02
call %1.bat %2 %3 03
call %1.bat %2 %3 04
call %1.bat %2 %3 05
call %1.bat %2 %3 06
call %1.bat %2 %3 07
call %1.bat %2 %3 08
call %1.bat %2 %3 09
call %1.bat %2 %3 10
call %1.bat %2 %3 11
call %1.bat %2 %3 12
call %1.bat %2 %3 13
call %1.bat %2 %3 14
call %1.bat %2 %3 15
call %1.bat %2 %3 16
call %1.bat %2 %3 17
call %1.bat %2 %3 18
call %1.bat %2 %3 19
call %1.bat %2 %3 20
call %1.bat %2 %3 21
call %1.bat %2 %3 22
call %1.bat %2 %3 23
call %1.bat %2 %3 24
call %1.bat %2 %3 25
call %1.bat %2 %3 26
call %1.bat %2 %3 27
call %1.bat %2 %3 28
rem per si l'any és bixest
rem call %1.bat %2 %3 29
NOTA BENE: cal modificar la trajectòria segons instal·lació local...
Fitxer avh0.BAT
e:
cd \pub\wget
call %1.bat %2 %3 01
call %1.bat %2 %3 02
call %1.bat %2 %3 03
call %1.bat %2 %3 04
call %1.bat %2 %3 05
call %1.bat %2 %3 06
call %1.bat %2 %3 07
call %1.bat %2 %3 08
call %1.bat %2 %3 09
call %1.bat %2 %3 10
call %1.bat %2 %3 11
call %1.bat %2 %3 12
call %1.bat %2 %3 13
call %1.bat %2 %3 14
call %1.bat %2 %3 15
call %1.bat %2 %3 16
call %1.bat %2 %3 17
call %1.bat %2 %3 18
call %1.bat %2 %3 19
call %1.bat %2 %3 20
call %1.bat %2 %3 21
call %1.bat %2 %3 22
call %1.bat %2 %3 23
call %1.bat %2 %3 24
call %1.bat %2 %3 25
call %1.bat %2 %3 26
call %1.bat %2 %3 27
call %1.bat %2 %3 28
call %1.bat %2 %3 29
call %1.bat %2 %3 30
NOTA BENE: cal modificar la trajectòria segons instal·lació local...
Fitxer avh1.BAT
e:
cd \pub\wget
call %1.bat %2 %3 01
call %1.bat %2 %3 02
call %1.bat %2 %3 03
call %1.bat %2 %3 04
call %1.bat %2 %3 05
call %1.bat %2 %3 06
call %1.bat %2 %3 07
call %1.bat %2 %3 08
call %1.bat %2 %3 09
call %1.bat %2 %3 10
call %1.bat %2 %3 11
call %1.bat %2 %3 12
call %1.bat %2 %3 13
call %1.bat %2 %3 14
call %1.bat %2 %3 15
call %1.bat %2 %3 16
call %1.bat %2 %3 17
call %1.bat %2 %3 18
call %1.bat %2 %3 19
call %1.bat %2 %3 20
call %1.bat %2 %3 21
call %1.bat %2 %3 22
call %1.bat %2 %3 23
call %1.bat %2 %3 24
call %1.bat %2 %3 25
call %1.bat %2 %3 26
call %1.bat %2 %3 27
call %1.bat %2 %3 28
call %1.bat %2 %3 29
call %1.bat %2 %3 30
call %1.bat %2 %3 31
NOTA BENE: cal modificar la trajectòria segons instal·lació local...
Fitxer html.BAT
rem si ho volem executar de veritat, deixem activa nomes la linia seguent
rem wget -t9 -x -N -np -r -R pdf http://www.avui.com/avui/%1/%2/%3/
rem si ho volem executar de veritat, desactivem la linia seguent
echo wget -t9 -x -N -np -r -R pdf http://www.avui.com/avui/%1/%2/%3/

Per comentaris i observacions, poseu-vos en contacte amb Lluís de Yzaguirre

Pàgina servida per
Projecte Apache