Informacions d'interès en l'àmbit de la qualitat oral

Com dèiem en la presentació d'aquest butlletí, des del LATEL aspirem a fer de La veu de les ones una eina dels professionals de la qualitat oral que dinamitzi la interlocució en aquest àmbit. Per aquest motiu inclourem aquí informació sobre les activitats que hagin tingut lloc vinculades a les persones, als grups o a les xarxes que s'estan promovent des d'empreses, universitats i institucions, tant aquelles que coneixem directament per haver-hi participat com qualsevol altra de què ens informeu. També s'hi podrien incloure anuncis de convocatòries futures sempre que ho sapiguem amb mesos d'antelació.

Resum del primer any del seminari SIROCCO

El juny del 2010 es va posar en marxa el SIROCCO, en què s’analitzen aspectes de la Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana a partir d’exemples extrets de mostres de corpus orals de mitjans de comunicació i acadèmics. Aquesta activitat s'organitza des del LATEL i hi participen acadèmics i lingüistes dels mitjans de comunicació. +

La xarxa XALOC

El 29 de novembre del 2011 es va presentar a l'Institut d'Estudis Catalans la xarxa XALOC. La jornada de presentació va ser oberta pel doctor Lluís de Yzaguirre (responsable de la iniciativa), el senyor Isidor Marí (president de la SFIEC) i els senyors Oriol Camps i Ernest Rusinés (en qualitat de coorganitzadors de la Jornada), i va comptar amb dues taules rodones en què van participar lingüistes (Oriol Camps, Magí Camps, J. A. Castellanos, Joan Julià i Miquel Àngel Pradilla) per donar la seva opinió sobre els criteris d'ordenació de la variació en la Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana de la Secció Filològica (IEC), i creadors, traductors i ajustadors (Oriol Carbonell, Núria Comas, Anna Matamala, Ernest Rusinés i Toni Soler), per parlar sobre exemplaritat vs. dinamització, o llengua del carrer, en la ficció. La doctora Mercè Lorente (directora de l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada-UPF) i el president de la SFIEC van ser els encarregats de cloure aquesta jornada.+

Interlocutor de la SFIEC per a la xarxa XALOC

El dia 25 de gener, amb el butlletí gairebé tancat, el president de la Secció Filològica ens fa saber que el senyor Francesc Vallverdú ha estat designat com a interlocutor de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans per a les activitats que s'organitzin des de la xarxa XALOC.

Els promotors d'aquesta xarxa agraïm la celeritat amb què la Secció Filològica ha respost la nostra petició d'agilitar els canals d'interlocució i ens en congratulem.

Enrere