Xarxa d'Anàlisi de la Llengua Oral Catalana


1. Què és la xarxa XALOC?
2. Activitats
3. Enllaços d'interès

La xarxa XALOC (Xarxa d'Anàlisi de la Llengua Oral Catalana) vol ser un espai d'interlocució entre acadèmics, lingüistes de MCO, actors, guionistes, gent del doblatge i investigadors universitaris, en què es posin a debat aquells temes relacionats amb la llengua oral que per algun motiu acostumen a ser més conflictius de resoldre, per tal de trobar solucions o valorar les que han estat emprades en situacions autèntiques. Aquestes qüestions es treballaran des de diferents formats, com ara trobades de reflexió, seminaris de caràcter més aplicat, blocs, xats...

 

 

 

SIROCCO (Seminari d'Intercanvi de Recerques Ortològiques Catalanes sobre Corpus Orals)

Jornada de recursos per a la Qualitat Oral (16.12.2010)

 

 

Amb el suport de:
I la col·laboració de:

 

Contacte: Universitat Pompeu Fabra. Destpatx 53.216, C/ Roc Boronat, 138. 08018 - iulalatel(arrova)upf.edu - 93.542.13.44 - Última modificació: 07.12.2011

Pàgina dissenyada per Maria Ustarroz