Butlletí núm. 1 (gener-abril, 2012) || Crèdits

Continguts

Presentació

Monogràfic: Criteris de selecció de les transcripcions fonètiques que ofereix el reSOLC (resposta a J. A. Castellanos sobre el mot francès)

Informacions d'interès en l'àmbit de la qualitat oral

Resum del primer any del seminari SIROCCO
La xarxa XALOC

Activitat de la plataforma

Estadístiques d'ús per mesos
Recull de consultes al servei de suport
Recull dels comentaris dels usuaris

 

Presentació

El butlletí electrònic que us presentem s’envia a tots els usuaris del SOLC i del reSOLC amb la intenció de mantenir un lligam actiu amb tots i animar-los a activar la comunicació mútua en considerar-los persones interessades en l’ús oral del català. +

Monogràfic

Criteris de selecció de les transcripcions fonètiques que ofereix el reSOLC (resposta a J. A. Castellanos sobre el mot francès)

En aquest primer butlletí partirem d'un comentari que el professor Josep Anton Castellanos va apuntar en relació amb les variants que el reSOLC mostra en forma de transcripció fonètica. El comentari el va fer al mot francès, però com molt bé argumenta, la seva observació (i la nostra resposta) es pot generalitzar a molts altres casos. És la mena de comentari que no afecta només la paraula que el suscita; sinó tota una categoria, en aquest cas, la dels mots del tipus cadena, que fan la vocal tònica tancada en occidental, oberta en oriental general i neutra en la majoria de parlars baleàrics. +

Informacions d'interès en l'àmbit de la qualitat oral

Com dèiem en la presentació d'aquest butlletí, des del LATEL aspirem a fer de La veu de les ones una eina dels professionals de la qualitat oral que dinamitzi la interlocució en aquest àmbit. Per aquest motiu inclourem aquí informació sobre les activitats que hagin tingut lloc vinculades a les persones, als grups o a les xarxes que s'estan promovent des d'empreses, universitats i institucions, tant aquelles que coneixem directament per haver-hi participat com qualsevol altra de què ens informeu. També s'hi podrien incloure anuncis de convocatòries futures sempre que ho sapiguem amb mesos d'antelació. +

Activitat de la plataforma

Volem donar a conèixer l'acollida que el reSOLC ha tingut i el flux de l'activitat generada durant el seu primer any en funcionament a la xarxa. Per entendre millor la informació d'aquest apartat, convé aclarir que l'accés a aquesta plataforma distingeix dos perfils d'usuari: el bàsic i el professional (l'entrada des d'un perfil o l'altre condiciona tant el tipus d'informació a què es pot accedir com el grau d'intervenció de l'usuari: els usuaris bàsics accedeixen a l'aplicació SOLC i els professionals, a l'aplicació reSOLC. Aquestes dues aplicacions comparteixen una mateixa base de dades, però no mostren la mateixa informació. L'aplicació SOLC mostra la informació supervisada per l'humà i l'aplicació reSOLC permet que els usuaris professionals puguin accedir, a més, a la informació que està en procés de supervisió).

A continuació detallarem l'activitat del reSOLC per mesos, un recull de les consultes que s'han fet al seu servei de suport i també un recull dels comentaris dels usuaris. +

Torna a la presentació