Formació autodidàctica en mòduls d'Enginyeria lingüística aplicada a la Traducció


Com puc crear una base de dades?

 1. Clicar sobre el menú Project i seleccionar New

  Apareix un quadre de diàleg com aquest:

   

 2. Clicar sobre el botó
 3. Apareix una finestra de diàleg que permet definir quins són els diccionaris que volem incloure en el projecte:
 4. Clicar sobre per afegir els diccionaris; apareix aquesta finestra:

   

  No es pot afegir més d’un diccionari cada vegada; per tant, seleccionar un diccionari i confirmar, tornar a clicar sobre Add i escollir un altre diccionari.

   Després de la tria, el diccionari escollit apareix incorporat al quadre Dictionaries; per que aquest diccionari funcioni correctament un cop accedim al projecte, s’ha d’activar.

 5. Clicar sobre del botó

  Si el que ens interessa és desactivar-lo per què ens hem equivocat a l’elecció, s’ha de clicar sobre

 6. Clicar sobre per tancar la finestra.

 

Un cop que s’ha sortit d’aquesta finestra se’ns obrirà un llibre en blanc. Abans de començar a introduir dades s’ha d’especificar les llengües amb les quals es vol treballar; per això:

Clicar sobre el menú View i seleccionar Languages. La finestra que apareix ens permet escollir entre un llistat molt exhaustiu; si cliquem sobre , es desplegrà un menú amb totes les opcions.

S’ha de destacar que les llengües estan codificades a través d’un conjunt de tres lletres i que a les més usuals els precedeix un *.  

El programa, per definició, ja té uns camps estàndards; però si es vol, es pot modificar, ja sigui afegint o esborrant camps.

 1. Clicar sobre l’opció Options del menú d’eines, Profile del menú desplegable, Views del quadre de diàleg Profile-STD i, finalment, sobre el botó  
 2. Per afegir un camp:
  1. Clicar sobre el botó
  2. Seleccionar el camp que desitja i prémer OK  
 3. Per esborrar un camp:
  1. Triar un camp dels proposats, quedarà ressaltat en color blau.
  2. Clicar sobre el botó
    

Ara ja tenim tant les llengües com els diccionaris i els camps definits; només resta anar entrant el contingut dels termes. Per fer això, clicar sobre el menú Edit i seleccionar Entry mode. Sobre el llibre que estava en blanc, ara apareix, a la dreta, els possibles camps que es poden entrar, i, a l’esquerra, hi ha un rectangle llarg en blanc que si es prem la tecla del tabulador, s’anirà movent d’un camp a un altre (Shift+Tabulador equival al concepte anterior). L’aspecte del llibre és el següent:

 

Per tornar a l'inici del mòdul, clica sobre el far

Per posar-vos en contacte amb algun/a voluntari/ària, aneu a la pàgina de crèdits:

Pàgina redactada per Eva Maria Sans Blas i editada per Susana Escalada Brugada.

Pàgina actualitzada per Susana Escalada Brugada (octubre 2001)


Torna a la pàgina principal!

Per comentaris i observacions, poseu-vos en contacte amb Lluís de Yzaguirre ( de_yza@upf.es)

Pàgina servida per XITAMI