Formació autodidàctica en mòduls d'Enginyeria lingüística aplicada a la Traducció


Cerca amb filtres

Un filtre permet fer una recerca especificant els paràmetres d’un camp o d’un conjunt de camps. La diferència amb la funció Find, és que els filtres no busquen només a les entrades del diccionari. Es poden crear tant filtres com es vulgui, desar-los amb noms diferents i utilitzar-los sempre que es desitgi; l’única restricció d’ús és que els filtres només serveixen per a la llengua font que està activa en el moment de la definició. Mentre el filtre estigui actiu, només es poden visualitzar les entrades que compleixen les condicions definides amb el filtre.

 

Utilitzar un filtre que ja existeix

 1. Seleccionar el menú Edit i l’opció Filter

  O

  Polsar la combinació de tecles Ctrl+F

  O

  Clicar sobre la icona de la barra d’eines 

Apareixerà el següent quadre de diàleg:

 

2. a) Clicar sobre i es desplegarà una llista d’opcions

Clicar sobre el nom del filtre que ens interessi (aquest apareixerà al rectangle llarg)

b) Clicar sobre el botó

Apareixerà la següent finestra de diàleg:

Clicar sobre  

Apareixerà aquesta pantalla:  

Seleccionar un dels filtres, clicant a sobre d’ell (quedarà ressaltat en color blau) 

Clicar sobre el botó de la finestra de Load Filter

4. Clicar sobre el botó de la finestra Filter - PROGRAM

Automàticament el filtre s’activa i el programa dóna els resultats de la recerca.

 

Definir un filtre

1. Seleccionar el menú Edit i l’opció Filter

O

Polsar la combinació de tecles Ctrl+F

O

Clicar sobre la icona de la barra d’eines

Apareixerà el següent quadre de diàleg:

2. Clicar sobre

Apareixerà el següent quadre de diàleg:

3. Clicar sobre el botó per indicar al programa que es vol definir un nou filtre; en cas que hi hagués algun camp escrit als quadres de Fields i Filter Definition, aquests desapereixeran.

4. Clicar sobre el botó

Apareixerà una pantalla com la següent:

Aquesta pantalla permet afegir els camps pels quals volem que es faci el filtratge.

5. Seleccionar el camp que es desitja (aquest quedarà destacat en color blau) i clicar sobre el botó

S’ha de recordar cada vegada que es vulgui afegir un nou Field serà necessari repetir els passos 4 i 5.

6. Escriure la paraula que es vol que serveixi com a criteri per fer el filtratge al quadre de Filter definition

7. Clicar sobre el botó per tal d’enregistrar amb un nom el filtre que s’acaba de definir.

Apareixerà una finestra com aquesta:

8. Clicar sobre el botó

9. Clicar sobre el botó de la finestra Filter-PROGRAM

En aquest cas, al igual que succeïa quan s’utilitzava un filtre que ja existia, el programa al tornar al llibre, té el filtre actiu i, per tant, mostra el resultat del filtratge. Si es volgués tornar a visualitzar el contingut de tot el diccionari s’hauria de desactivar el filtre.

 

Com puc desactivar un filtre?

Per desactivar un filtre, hi ha dues maneres de fer-ho:

 1. Seleccionar el menú Edit i l’opció Filter On

  O

 2. Clicar sobre la icona de la barra d’eines

Si es volgués tornar a activar-lo, s’hauria de procedir com a Utilitzar un filtre que ja existeix.

 

 Per tornar a l'inici del mòdul, clica sobre el far

Per posar-vos en contacte amb algun/a voluntari/ària, aneu a la pàgina de crèdits:

Pàgina redactada per Eva Maria Sans Blas i editada per Susana Escalada Brugada.

Pàgina actualitzada per Susana Escalada Brugada (octubre 2001)


Torna a la pàgina principal!

Per comentaris i observacions, poseu-vos en contacte amb Lluís de Yzaguirre ( de_yza@upf.es)

Pàgina servida per XITAMI