Eines específiques per al traductor


Opció Find del menú Edit

Per fer una cerca tenim dues opcions: l’opció Find (=buscar) del menú Edit i la icona de la barra d’eines; en els dos casos, apareixerà un quadre de diàleg que ens permetrà entrar un terme o una cadena de paraules amb o sense unes condicions determinades (Indexes). El programa buscarà a la seva base de dades el terme que compleixi totes les condicions, es desplaçarà fins a la pàgina on es trobi aquell terme i col·locarà el cursor davant d’aquest.

Quins són els passos que haig de seguir?

 

Cerca sense cap camp d’indexació concret seleccionat

En aquesta recerca, per defecte, el programa té seleccionats tots els camps d’indexació. Per camp d’indexació s’entén aquells camps en els quals el diccionari s’ha basat.

 1. Seleccionar el menú Edit i l’opció Find

  O

  Polsar la combinació de tecles Ctrl+S

  O

  Clicar a sobre de la icona

   Apareixerà el següent quadre de diàleg:

 2. Escriure la paraula o cadena de paraules que volem buscar al quadre blanc.
 3. Polsar sobre el botó

 

 

Cerca amb camps d’indexació seleccionats

 1. Seleccionar el menú Edit i l’opció Find

  O

  Polsar la combinació de tecles Ctrl+S

  O

  Clicar a sobre de la icona

   Apareixerà el següent quadre de diàleg:  

 2. Escriure la paraula o cadena de paraules que volem buscar al quadre blanc.
 3. Clicar sobre el botó

  Apareixerà el següent quadre de diàleg:

 4. Clicar sobre els quadres dels camps que volem desactivar (desapareixerà la creu del quadre).
 5. Clicar sobre el botó
 6. Clicar sobre el botó del quadre de diàleg de Find.

Per comentaris i observacions, poseu-vos en contacte amb Lluís de Yzaguirre

Pàgina servida per XITAMI