Eines específiques per al traductor


CERCA DE TERMES

Per buscar els termes que ens interessa, TERMSTAR proposa diverses maneres de fer-ho:

  1. cerca manual utilitzant els botons indexats del diccionari o les icones de la barra d’eines.
  2. cerca ràpida utilitzant l’opció Find del menú Edit.
  3. utilitzar filtres per trobar tots aquells termes que estan relacionats d’acord amb unes condiciones.

 

Cerca manual

La cerca manual és l’opció més senzilla de les tres proposades ja que l’únic que s’ha de fer és clicar a sobre del botó que ens interessa i el llibre ràpidament passarà una pàgina endavant o endarrera i mostrarà els termes continguts en aquesta; d’altra banda, si es prefereix utilitzar els botons indexats del diccionari, en clicar a sobre d’una de les lletres, ràpidament, el llibre es traslladarà al primer terme que conté i que comença per aquella determinada lletra.

Recordem el significat de les icones de desplaçament de la barra d’eines:


Per comentaris i observacions, poseu-vos en contacte amb Lluís de Yzaguirre

Pàgina servida per XITAMI