Pàgina actualitzada el dimarts 11 Nov 2008 15:54:19
AVISOS
 • Entre el dilluns 1 de desembre a les 15h i el 4 de desembre a les 16h25 hi haura repesques de l'autotest (amb penalització); aquestes repesques acabaran el dia 4 a les 16h25, però des de les 15h del dia 4 només es podran fer presencialment a l'aula 102 de Rambla en presència del professor, per garantir que no hi ha interferències tècniques
 • Els del grup 1, recuperaran la classe del dia 26 de setembre el dijous 4 de desembre de 16h30 a 18h30
 • Abans de les 22h del dia 7 de desembre cal haver comunicat la renúncia a la part teòrica o/i a la part pràctica de l'examen. Si no es comunica, cal presentar-se el dia 9-XII sota risc de ser considerat/da "No presentat/da".
 • Per renunciar a la part teòrica, cal enviar un correu amb el tema CAU 2008 TEORIA renuncio NIA seguit del teu NIA.
 • Per renunciar a la part pràctica, cal enviar un correu amb el tema CAU 2008 PRACT renuncio NIA seguit del teu NIA.
 • Si renuncies a les dues parts, has d'enviar dos correus. ¿Han arribat?
 • Si voleu fer els AUTOTESTs des de casa, us heu d'instal·lar els símbols fonètics.
 • Si ho feu des de la Fac i teniu problemes, envieu-me un correu.
 • Principal Seguiment de la matèria Vincles per al treball pràctic
 • Entrenament Autotest
 • Autotest: fer-lo o revisar-lo; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (A B C)
 • estimacions de les pràctiques i de l'Autotest
 • Guions de les sessions: (0) 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10-11 , 12 , 13 i 14 (extra)
 • Formulari optatiu de seguiment de la discència.
 • Grups del Taller de Ràdio (grups a observar)
 • Frases per perfilar els alumnes
 • Frases per exercitar la dicció
 • Els mòduls d'autoaprenentage de tradúctica.
 • Vincles diversos
 • PEOSFIEC *
 • Exercicis de familiarització amb l'alfabet fonètic (ajuda)
 • Com accedir a la T: amb FTP des de casa o des de la sessió NOVELL d'un(a) col·lega; filezilla • Informacions pràctiques:  Els dies 12 i 13 de desembre està previst que l'IULA es traslladi al Campus de Ca l'Aranyó.
  Per aquest motiu, els servidors rc51, traductica, terminotica i derivats deixaran de prestar els seus serveis
  entre l'onze i el quinze de desembre. Esperem causar-vos el mínim de trasbals.
  Laboratori de Tecnologies Lingüístiques - IULA - UPF