Cat. 1 Estàndard Oral

SESSIÓ 07

Referències, o fonts de consulta, de l'estàndard oral del català.
(Es podria enfocar a la inversa: les obres sobre el català, en relació a l'estàndard).Directes (referides a l'estàndard)
Valor prescriptiu IEC: Proposta per a un estàndard oral FONÈTICA *
MORFOLOGIA
Pàgina web SOLC
Valor indicatiu Llibres d'estil del MCM audiovisuals Llibre d'estil de TV3 - esadir.cat
Casals, D. El català en antena
Llibre d'estil d'AVUI / D de BCN / Ajuntament de BCN
Altres obres sobre la llengua als MCM Camps, O. Parlem del català
TVC criteris sobre traducció i doblatgeIndirectes

Per inclusió

Normatives
 • DIEC (els que s'hi basen / GDLC)
 • Gramàtica P. Fabra (i les que s'hi basen)
 • Gramàtica de la llengua catalana (IEC)
 • Diccionaris del Termcat (o revisats per) www.termcat.cat
 • IEC: obres sobre noms propis (topònims i antropònims) Nomenclàtor oficial de la Toponímia Major de Catalunya
 • Obres amb vocació normativa
 • Diccionaris GEC (GDLC) http://www.grec.cat/
 • Altres diccionaris terminològica (metges, advocats, enginyers)
 • Diccionaris sectorials (de barbarismes, de gentilicis)
 • Obres d'aclariment (segons autors) (www.enlloc.com/enlloc/llibresdestels.hts)
 • Per inferència Obres sobre l'ús o descriptives
  (basades en corpus, bases de dades, diccionaris)
 • Portal de dades lingüístiques
 • RETOC
 • Banc de dades Bobneo
 • Dicc de paraules noves
 • Diccionari descriptiu de la llengua catalana
 • Empúries 2002 - Gramàtica del català contemporani
 • Gramàtica de la llengua catalana (Badia)
 • Altres obres sobre qüestions de la llengua (Solà, Marquet, Ruaix)
 • Altres tipus de diccionaris (no normatius)
 • Diccionari d'argot
 • Diccionari de modismes
 • Diccionari Alcover-Moll (IEC)
 • Diccionari etimològic
 • Pàgina actualitzada el dimarts Oct 23 15:59:23 CEST 2007