Repertori   Electrònic   de Textos   Orals   Catalans
     

Materials experimentals


Per comentaris i observacions, poseu-vos en contacte amb de_yza@upf.es Lluís de Yzaguirre i Maura


Un subprojecte del RETOC (el projecte DOPO) ha gaudit de financiació per part del Ministerio de Ciencia y Tecnología (FIT 150.200-2000-248)
Pàgina servida per
Projecte Apache