Visitar l'IULA Aquests materials formen part del
Repertori
Electrònic de
Textos
Orals
Catalans
http://retoc.iula.upf.es/html/entrada.htm
Visitar Catalunya Ràdio

Mostres de Ràdio 9

juliol del 2002

r9_1_02 00:08:59:907 Entreteniment amb trucades
r9_1_04 00:08:16:184 Notícies
r9_1_05 00:01:10:160 parlen sobre el primer home
r9_1_07 00:40:55:009 La planta 9 @ TVV (se sent molt malament); comença al registre 47=00:07:19:136
r9_1_08 00:38:31:784 Actualitat sobre l'illot de Perejil i la boda del rei del Marroc
r9_1_10 00:05:14:454 Notícies
r9_4_13 00:42:15:751 Les notícies del vent dels navegants: sobre nomenaments Oliva
r9_4_17 00:33:14:523 L'esport a Ràdio 9
r9_5_14 00:53:28:586 tercera hora d'Estiu estiu