Repertori
 
       Electrònic de       
 
       Textos
 
       Orals
 
       Catalans

Aquest projecte serà presentat el mes d'octubre del 2000 a Freiburg.

Més endavant inclourem ací la informació pertinent.

 

1-3-2000


Per comentaris i observacions, poseu-vos en contacte amb de_yza@upf.es

Pàgina servida per XITAMI