Refinador lèxic de cerques en català

(actualitzat el 9 del 9 del 2010)

Com és sabut, a Internet pot trobar-s'hi de tot. Sovint poc i més sovint massa. Doncs, us oferim un mecanisme experimental per optimitzar les vostres recerques en base a la freqüència esperable dels mots.

No és tan sabut que el català té en marxa moltes iniciatives en el terreny de l'enginyeria lingüística, essent de les més avançades entre les llengües romàniques i probablement la llengua no hegemònica amb més recursos informàtics. Entre aquests recursos es compta el treball fet des de l'IEC, que, entre d'altres resultats, ha produït un dels millors diccionaris de freqüències del món.

Per millorar les vostres cerques, us suggerim que les optimitzeu interrogant o bé amb els mots amb més expectatives o a la inversa, segons si el vostre problema és que trobeu poques o massa pàgines. El nostre sistema experimental cercarà aquests mots al diccionari de freqüències de l'IEC (part no literària) i us en retornarà els resultats.

Escriu a continuació un màxim de deu paraules:

Paraules: Grup mínim: Ordenat
(Nota : Cliqueu ESC per aturar-ho.)

Per exemple, si entreu "bisturí quiròfan operació anestèsia" rebreu aquesta resposta:
Paraula Categoria Gramatical Freqüència G
bisturí
m
41
6
quiròfan
m
18
5
operació
f
4468
13
anestèsia
f
168
8
La columna G correspon a una forma més o menys logarítmica d'agrupar els resultats per rellevància.
Si a Grup mínim hi poseu zero o no hi poseu res, us retornarà tots els resultats; en cas contrari, només us mostrarà els que igualin o superin aquest valor.

Si voleu trobar moltes pàgines, demaneu a Altavista +operació +anestèsia. En canvi, si voleu restringir el ventall de pàgines, demaneu-hi +bisturí +quiròfan.

Tornar a la pàgina de Cibercerques

[1999-10-21]