Informacions d'interès en l'àmbit de la qualitat oral

En aquest segon butlletí centrarem la informació de l'apartat en el resum del primer quadrimestre del SIROCCO d'enguany que, com en el butlletí anterior, acompanyem amb una síntesi de cada una de les reunions que s'han portat a terme. També hi hem inclòs una breu notícia sobre el seminari "La caracterització de les imitacions en el col·loquial de ficció", que va tenir lloc el proppassat 13 de març.

Resum del primer quadrimestre del SIROCCO (curs 2011-2012)

Des de finals de desembre del 2011 fins a l'abril del 2012 s'han celebrat cinc sessions més del SIROCCO: quatre d'ordinàries i el monogràfic anual, que enguany ha tractat sobre la caracterització de les imitacions en el col·loquial de ficció. +

Seminari sobre la caracterització de les imitacions en el col·loquial de ficció

El 13 de març d'enguany, el Laboratori de Tecnologies Lingüístiques –amb el suport dels serveis lingüístics de TV3 i Catalunya Ràdio i en estret contacte amb la Secció Filològica de l'IEC– va organitzar el seminari "La caracterització de les imitacions en el col·loquial de ficció".+

.

Enrere