Activitat de la plataforma

A continuació us detallem l'activitat de la plataforma reSOLC-mitjansCAT d'aquests quatre primers mesos de l'any 2012. Les taules i el gràfic dels apartats següents il·lustren com ha anat l'activitat i recullen les consultes que s'han fet al servei de suport d'aquesta aplicació.

Estadístiques d'ús per mesos

Durant aquests quatre primers mesos de l'any 2012, el nombre d'usuaris del reSOLC-mitjansCAT s'ha incrementat en més d'una centena, passant dels 503 als 628. La gran majoria dels usuaris donats d'alta en aquest període són del perfil bàsic (124 altes), mentre que com a usuaris professionals només comptem amb una incorporació. Actualment, doncs, la plataforma dóna servei a un total de 28 usuaris professionals i 594 de bàsics (a dia d'avui, aquestes dades possiblement han augmentat).

La taula i el gràfic mostren el resultat de l'activitat per mesos desglossada per aplicacions (l'activitat dels usuaris administradors està inclosa al total de l'activitat però no als subtotals de les aplicacions). Aquests resultats posen de manifest que el nombre de consultes dels usuaris bàsics és molt superior al dels usuaris professionals i que la freqüència baixa força en ambdós casos durant el mes d'abril, coincidint amb la Setmana Santa.

Recull de consultes al servei de suport

El reSOLC compta amb un servei de suport perquè els usuaris plantegin els seus dubtes al LATEL. Des del Laboratori es preparen les respostes i les fan arribar als usuaris dins l'interval de temps acordat (taula d'aquesta activitat en els primers quatre mesos del 2012).

Enrere

Feu -nos arribar els vostres comentaris