Aquesta pàgina pretén facilitar l'accés a alguns documents d'interès per als nostres visitants durant la segona setmana de la ciència.


 • Text sobre els tornados
  Va ser treballat amb els alumnes de la "Escuela de Verano de Terminología". Se'n pot veure:
  1. El text original
  2. El text amb lesparaules no reconegudes pel nostre lematitzador, basat en el DALE (Diccionario actual de la lengua española) de Vox-Biblograf.
  3. Les concordances
  4. El llistat (ordenat per importència creixent) dels candidats a térmes sintagmàtics obtingut amb la versió juliol-97 del programa de extracció semi-automàtica de térmes que està elaborant la Unitat d'Enginyeria Lingüística de l'IULA. El llistado evidencia errors a corregir, però ens ha semblat interessant divulgar l'estat present de lse nostres investigacions
 • Altres documents: