Pàgina actualitzada el dijous 30 de gener del 2020
Atenció: les eines a què es pugui accedir des d'aquesta pàgina poden presentar problemes per:
  1. deficiències dels programes en curs d'elaboració;
  2. inconsistències dels fitxers de dades utilitzats;
  3. disfuncions del servidor no dedicat.

  Us n'oferim diverses:
Materials per a activitats Bolonya
Autotests
  • test AFI (Alfabet Fončtic Internacional): 1 2 3 4 5 6 7 8
  • test PEOSFIEC: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 i 10
Treball amb REGEX


Recursos de cursos anteriors
Pągina administrada per Lluís de Yzaguirre; les eines han estat desenvolupades en col·laboració amb altres col·legues segons consta on pertoca que consti, que consti.