Accés al butlletí núm. 1
Accés al butlletí núm. 2
Accés al butlletí núm. 3

Presentació

La veu de les ones s’envia a tots els usuaris del SOLC i del reSOLC amb la intenció de mantenir un lligam actiu amb tots i animar-los a activar la comunicació mútua en considerar-los persones interessades en l’ús oral del català.

Els responsables del reSOLC-mitjans.CAT tenim grans esperances que serveixi d'eina d'intercanvi de punts de vista entre els diferents col·lectius professionals que se'n poden servir. Per aquest motiu, donem molta importància a les aportacions fetes per mitjà de comentaris afegits a les fitxes concernides, i ens sembla que una bona manera de dinamitzar la comunitat és atraure l'atenció de tots els usuaris professionals sobre aquells comentaris o debats al voltant d'una paraula o grup de mots que permetin enriquir la nostra perspectiva sobre l'estàndard oral o aportar nous punts de vista que puguin incidir en una altra manera de resoldre algun punt candent.

La via que hem triat per vehicular els propòsits que hem explicat és aquest butlletí electrònic que té una periodicitat de tres números per any i, sempre que sigui possible, hi inclourem un monogràfic sobre algun dels dubtes o discrepàncies que hagin sorgit des del butlletí precedent. També creiem interessant aportar dades de les consultes rebudes i notícies de l'àmbit professional de la qualitat de la llengua oral.

La veu de les ones té aquests propòsits i va adreçat principalment als usuaris professionals del reSOLC. Si voleu que des del butlletí es faci difusió d'alguna activitat, envieu-nos et text informatiu a iulalatel@upf.edu i el publicarem en el pròxim número.

URL per accedir-hi des del mòbil: