Calendari del seminari SIROCCO

Sessió virtual Sessió presencial Tema
1 de novembre de 2011 15 de novembre del 2011 Omissió de sons en el grup consonàntic [ks]
29 de novembre del 2011 20 de desembre del 2011 Realització [ll] o [l] de la l·l
10 de gener del 2012 24 de gener del 2012 Neutralització de la e àtona a final de mot
14 de febrer del 2012 28 de febrer del 2012 Neutralització de la o àtona a final de mot
- 13 de març del 2012 Seminari monogràfic amb la participació d'alguns membres de la productora Minoria Absoluta (Polònia, Crackòvia): "La caracterització de les imitacions en el col·loquial de ficció" (de 16.30 h a 18.00 h)
27 de març del 2012 17 d'abril de 2012 Realització de la consonant inicial del segon element de certs compostos (dinosaure, ornitorinc, eradicar, subrogar...).
8 de maig del 2012 22 de maig del 2012 Caiguda de la vocal neutra per contacte amb r
5 de juny del 2012 19 de juny del 2012 Variant africada o fricativa de la x inicial i postconsonàntica: Xavi, planxa, etc.