Enginyeria lingüística i Lingüística computacional


Altres referències:
Cerca definicions a GoogleCerca pàgines a Googlellengua21-3-2007
computational linguistics computational linguistics EN889,000
language industries language industries EN15,300
linguistic engineering linguistic engineering EN34,700
industries de la langue industries de la langue FR53,000
ingéniérie linguistique ingéniérie linguistique FR38,400
génie linguistique génie linguistique FR811