Pàgina actualitzada el Fri 23 Nov 2007 16:36:54
Atenció: les demostracions a què es pugui accedir des d'aquesta pàgina poden presentar problemes per:
 1. deficiències dels programes en curs d'elaboració;
 2. inconsistències dels fitxers de dades utilitzats;
 3. disfuncions del servidor no dedicat.
 
Eines de recerca, assessorament o formació en l'àmbit de la fonologia, la fonètica i pronúncia normativa:
 • SOLC
 • El Servidor Ortològic de la Llengua Catalana és un instrument per assessorar els professionals de la llengua oral sobre com aplicar la Proposta d'Estàndard Oral de l'IEC. Encara no és accessible per als que han de ser els seus usuaris finals, però es pot accedir a documentació i prototips.
 • SOLC onomàstic
 • En virtut d'experiències prèvies en què es va obtenir suport del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), es va preparar el SOLC Onomàstic, projecte que consisteix a aplicar l'ALEF a la toponímia major de Catalunya, per desenvolupar una eina de suport als mitjans de comunicació a partir dels 39.000 topònims majors oficialitzats recollits en el Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya (extrets de la base de dades en DVD del nomenclàtor de Catalunya de l'Institut Cartogràfic de la Generalitat de Catalunya).
 • El transcriptor ALEF
 • L'ℵ (Algorisme Lingüístic de l'Estàndard Flexible) és un servei de transcripció que permet modelitzar totes les combinacions de les variables que defineixen la Proposta d'Estàndard Oral de l'IEC i algunes que en queden excloses. Aquest servei, tot i que pot anar essent modificat a mesura que ho sigui la PEOSFIEC, és plenament operatiu (amb les limitacions derivades de qüestions no resoltes en l'àmbit de la fonètica sintàctica, l'accentuació o l'entonació) i públic.
 • El RETOC (Repertori Electrònic de Textos Orals Catalans)
 • Es tracta d'un corpus oral destinat a facilitar la recerca descriptiva del català oral. En el seu desenvolupament el LATEL ha treballat en dues línies: la programació de les eines de generació del corpus i de les de visualització i (audició) per una banda i, per l'altra, la recolecció dels textos que s'hi integren, que per raons pràctiques són majoritàriament conferències universitàries i programes dels MCO.
 • BaDaTran: Base de dades de transcripcions
 • Projecte que té com a objectiu confrontar quatre models de llengua oral recollits en diccionaris que inclouen transcripció fonètica. És una eina d'anàlisi per a ortòlegs però també de formació per a estudiants de Filologia, Comunicació Audiovisual, Periodisme i Traducció Audiovisual.
 • Exercicis autoavaluatius de discriminació auditiva de l'Estàndard Oral
 • Experiència d'innovació docent destinada a propiciar la familiarització amb l'estàndard oral i la capacitat de discriminar les realitzacions que s'hi ajusten de les que no
 • Exercicis autoavaluatius sobre transcripció fonètica
 • Atesa la dificultat d'acostumar-se a utilitzar la transcripció fonètica (IPA o AFI) i els beneficis que la seva coneixença aporta a tots els professionals de la llengua oral, aquesta aplicació genera automàticament exercicis a partir d'exemples extrets de BaDaTran i aporta un diagnòstic elemental però plenament adaptat als conceptes pertinents en aquest context.
 • Codificador per a la transcripció fonètica manual
 • Aquest servei és complementari de l'ALEF: permet obtenir una transcripció AFI o IPA perfectament representada en Unicode a partir d'una codificació mnemotècnica que inclou tots els símbols previstos per la Secció Filològica per al català i algun més...
 • SERP (accés restringit)
 • presentació pendent
 • Pràctica de matrius fonològiques
 • presentació pendent
  Totes aquestes aplicacions han estat desenvolupades pel LATEL. Vegeu-ne el mapa conceptual
  També s'hi han desenvolupat aplicacions docents per a la metodologia de Bolonya. Us poden interessar els tests autoavaluatius següents:
  • test AFI (Alfabet Fonètic Internacional): 1 2 3 4 5 6 7 8
  • test PEOSFIEC: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 i 10