Repertori   Electrònic   de Textos   Orals   Catalans


Resolució de problemes  • Ús d'UNICODE amb l'alfabet de l'AFI (IPA).
  • Provatures de so: pot el meu navegador fer-me escoltar el corpus?
 
Per comentaris i observacions, poseu-vos en contacte amb
Lluís de Yzaguirre i Maura Correl

Pàgina servida per
Projecte Apache