Repertori   Electrònic   de Textos   Orals   Catalans

El projecte “Diagnòstic Ortològic Per Ordinador” (DOPO) pretén posar les noves tecnologies al servei de:
Aquesta eina informática pot assegurar una més gran objectivitat de l'observació —els mateixos fenòmens per a tothom, amb adaptació a la fonètica utilitzada per cadascú, cosa que vol dir també una exigència igual per a tothom. De moment, això no és possible amb el tractament de fitxers de veu, en vista de les dificultats que es troben en l'explotació dels sistemes de reconeixement de la veu, i del gran nombre de veus a observar (més de tres centenars).
El DOPO té una capacitat important de concretar cerques molt complexes en un procediment relativament senzill, la qual cosa en fa molt interessant l'aplicació a la docència (Filologia, Interpretació, Comunicació Audiovisual...) i a d'altres projectes de recerca.Per comentaris i observacions, poseu-vos en contacte amb Lluís de Yzaguirre i Maura

Pàgina servida per Apatxe