El projecte  del diccionari ortológic automatitzat de català (SOLC) està orientat a resoldre les necessitats de molts professionals, lingüistes i no lingüistes davant un estàndard oral molt plural i, en alguns casos, poc definit en relació a la normativa. Està sobretot enfocat als mitjans de comunicació, pel seu paper cabdal en la difusió d'un model de llengua estàndard, perquè doni solucions a locutors, ortòlegs, actors de doblatge, productors multimèdia, ensenyants, oradors o enginyers lingüístics. L'objectiu és convertir en regles les formulacions de la Proposta díEstàndard Oral de l'IEC per fer-la més exhaustiva ja que, ara per ara, la seva condició de proposta la fa incompleta i asistemàtica. L'eina inclourà, a part del vocabulari general (sempre en creixement), terminologia, informacions enciclopèdiques i lèxic i onomàstica forans, ja que els dubtes dels professionals no s'aturen al vocabulari compendiat en una eina lexicogràfica.

A partir d'una representació comuna pseudofonemàtica (desortografiada), l'eina extreu el model de pronunciació segons la combinació de les variants següents: dialecte/propietat/àmbit/formalitat. A més, també es poden consultar les regles que hi actuen i accedir a l'aplicació de les regles sintàctiques (encara  en provatures).

Referències:

  • Cabré, MT.; De Yzaguirre, Ll. i E. Clua (1999) "Diccionari ortològic català", conferència al Congrés Llengua i Mitjans de Comunicació. LXXV anys de ràdio. 1924-1999, Universitat de Lleida, desembre 1999. Publicada a Creus, I.; Julià, J i S. Romero (eds.) Llengua i mitjans de comunicació, Pagès editors.
  • Lluís de Yzaguirre i Maura, Francesca Salvà Cerdà SOLC: An Ortological Database Server to Teach Catalan and to Improve its Knowledge, poster presentat al 15th International Congress of Phonetic Sciences, Barcelona, 3-9 August, 2003
  • Salvà, Francesca; de Yzaguirre, Lluís; Cabré, M. Teresa (2004): "Un diccionari ortològic catala`", dins de "Actes del 13è Colµloqui de l'AILLC (Girona 2003)", ed. Martí, Sadurní; Cabré, Miriam; Feliu, Francesc; Iglesias, Narcís i Prats, David. Barcelona, PAM, 2004.
  • Presentació del SOLC a l'IEC en el marc de la Jornada sobre el català i l'EEES, 27-2-2008
  • Exemples de cerques fetes amb el SOLC