SENYOR:

SErvidor de NYaps ORtogràfics

© Lluís de Yzaguirre 2003-2004

Aquest servidor rep dues frases equivalents, una de suposadament correcta i una altra de correcció dubtosa (la primera, fornida per la persona docent com a model i l'altra contenint la resposta d'una persona estudiant) i ens proporciona una verbalització dels problemes de la resposta, sempre que no se n'acumulin un excés.

Si la resposta és idèntica al model, el SENYOR respon:

Hem rebut la resposta esperada:
un enriquiment intel·lectual.
Coeficient excés/defecte mots = 0
Coeficient errors = 10000

SENYOR: SErvidor de NYaps ORtogràfics
© Lluís de Yzaguirre 2003-2004

Wed Oct 8 01:11:59 2003
Paràmetres:
Tolerància sobre el punt volat: sí.
Tolerància sobre exònims: sí.
Tolerància sobre variants: sí.
Els paràmetres fan referència a si es toleren:
La persona docent pot indicar que un mot (v.g. exònim, topònim, etc) sigui tolerat posant-lo entre claudàtors al model: Prefereixo [Bach] a [Mozart]. La resposta del SENYOR serà:

En comptes de la frase -> Prefereixo Bach a Mozart
Hem rebut la resposta --> Prefereixo Bac a Mosart
El mot "Prefereixo" no presenta problemes.
El delimitador " " no presenta problemes.
El mot Bach no importa com estigui escrit: Bac.
El delimitador " " no presenta problemes.
El mot "a" no presenta problemes.
El delimitador " " no presenta problemes.
El mot Mozart no importa com estigui escrit: Mosart.
Coeficient excés/defecte mots = 0
Coeficient errors = 10000

SENYOR: SErvidor de NYaps ORtogràfics
© Lluís de Yzaguirre 2003-2004

Wed Oct 8 01:11:59 2003
Paràmetres:
Tolerància sobre el punt volat: sí.
Tolerància sobre exònims: sí.
Tolerància sobre variants: sí.

El/la docent pot indicar, també, que admet més d'una solució tancant entre claus les dues variants separades per una barra. Els millors moments {per a|per} menjar-la són:. En un cas així, el SENYOR desenvolupa tots els models acceptables, preavalua la resposta contra tots els models i es queda amb el que dóna un resultat més favorable per a l'alumne/a.
La resposta del SENYOR serà:

Desenvolupem: Els millors moments per a|per menjar-la són:
En comptes de la frase -> Els millors moments per menjar-la són:
Hem rebut la resposta --> Els millors moments par menjar-la són:
El mot "Els" no presenta problemes.
El delimitador " " no presenta problemes.
El mot "millors" no presenta problemes.
El delimitador " " no presenta problemes.
El mot "moments" no presenta problemes.
El delimitador " " no presenta problemes.
El mot o delimitador "par" presenta els problemes següents:
 • cal substituir "a" per "e" a la posició 2
  El delimitador " " no presenta problemes.
  El mot "menjar-la" no presenta problemes.
  El delimitador " " no presenta problemes.
  El mot "són" no presenta problemes.
  El delimitador ":" no presenta problemes.
  Coeficient excés/defecte mots = 0
  Coeficient errors = 9803

  SENYOR: SErvidor de NYaps ORtogràfics
  © Lluís de Yzaguirre 2003-2004

  Wed Oct 8 01:11:59 2003
  Paràmetres:
  Tolerància sobre el punt volat: sí.
  Tolerància sobre exònims: sí.
  Tolerància sobre variants: sí.


 • Els tres paràmetres estan per defecte en positiu; si es canvien a negatiu, els resultats són, respectivament:
  Això ens permet reutilitzar els mateixos exercicis en nivells diferents, admetent més o menys flexibilitat segons els coneixements de l'alumnat.

  En una segona etapa, el SENYOR no es limitarà a diagnosticar els nyaps, sinó que adjuntarà enllaços a pàgines d'ajuda relatives a cadascun dels principals problemes ortogràfics del català.

  La utilització del SENYOR és lliure i gratuïta, però està subjecta a la següent condició: els/les docents que a títol individual o les institucions que a títol oficial dissenyin exercicis autoavaluatius basats en el SENYOR han d'acceptar i fer acceptar als seus usuaris que una còpia anònima de les seves respostes errònies, juntament amb el model correcte, sigui acumulat pel SENYOR en una base de dades d'errors que serà utilitzada pel LATEL per millorar el SENYOR i per a qualsevol altra finalitat comercial o de recerca, com ara cedir-ne còpies a pedagogs de les dificultats ortogràfiques o, v.g., a empreses que desenvolupin sistemes de reconeixement de la veu. El SENYOR no guardarà cap informació personal (entre d'altres motius, perquè ni la demana ni la rep), però sí l'adreça IP del client, amb l'única finalitat de fer estadístiques d'ús per millorar l'eficiència del sistema i de comprovar la bona fe dels usuaris quant a la condició d'ús suara esmentada.