L'estructura sil·làbica del català central

Tesi presentada per a l'obtenció del grau de doctor per Lluís de Yzaguirre i Maura sota la direcció del Dr. Joaquim Rafel i Fontanals.

Índex

(els números indiquen la paginació de la versió preelectrònica)

Agraïments 9

1.- Introducció.

2.- Model de llengua analitzat.

3.- Establiment del corpus. 34

4.- Resultats. 63

5.- Anàlisi dels grups implosius. 105

6.- Fenòmens derivats. 123

7.- Inserció de frontera sil·làbica. 151

8.- Implicacions ortològiques. 158

9.- El diccionari fonètic. 175

10.- Conclusions. 182

Bibliografia. 183

Llista de taules numèriques


Llista de gràfiques