llagrim
m en<llagrim>ar
m llagrim>ej>a>nt
m llagrim>er

llàgrim
m llàgrim>a

llam
m des<en<llam>in>ir
m en<llam>in>i>dor
m en<llam>in>i>ment
m en<llam>in>ir
M llam>a
m llam>in>a>dur>a
m llam>in>ej>ar
m llam>in>er
m llam>in>er>i>a

llambr
m llambr>itj>a
m llambr>ot

llambrequ
m llambrequ>í

llambroix
m llambroix

llambrusc
m llambrusc>a

llambrusqu
m llambrusqu>er

llamp
M llamp
M llamp>urn>et>e>s

llan
m llan>a

llanç
M guard>a+llanç>a
M llanç>a+arp>on>s
M llanç>a+bomb>e>s
M llanç>a+cap>s
M llanç>a+co>et>s
M llanç>a+flam>e>s
m llanç>a+fum
M llanç>a+gran>ad>e>s
M llanç>a+míss>il>s
M llanç>a+torp>ed>e>s

llanc
A a<llanc>ej>ar

lland
m en<lland>ar

llant
m llant>ern>er
m llant>ern>ó

llànt
M cul+de+llànt>i>a
M port>a+llànt>i>a

llar
A a<llar>ar
M llar

llard
m des<en<llard>ar
m des<en<llard>iss>ar
M llard

llarg
A al>a+llarg
A a<llarg
A a<llarg>ad>a
A a<llarg>a>dor
A a<llarg>a>ment
A a<llarg>ar
A a<llarg>ass>ar
A a<llarg>at
M cam>a+llarg
M car>a+llarg
M cu>a+llarg
M garr>a+llarg
M llarg
M llengu>a+llarg
M mà+llarg
M pèl+llarg
M pèl+llarg

llargu
A a<llargu>e>s

llas
M llas

llast
M llast

llat
C baix+llat>í
m des<en<llat>ar
C iber>o+llat>í
C ne>o+llat>í

llaun
M obr>e+llaun>e>s

llaur
M bes<llaur>ar
m llaur>a
m llaur>ar
M llaur>ó

llaüt
A arxi<llaüt

llav
m llav>i+fès
m llav>i+gròs

llavor
m llavor>a
m llavor>a>ment
m llavor>ar
m llavor>at
m llavor>er

llavors
M llavors

lle
m en<lle>ï>dor
m en<lle>ir
m lle>on>et
m lle>on>í

lleb
m lleb>etj>ad>a
m lleb>etj>ol

llebr
M llebr>er>e>s
m llebr>et>í
m llebr>os>er>i>a
m llebr>os>i>a

llebre
M llebre

llec
m llec

llef
m des<en<llef>ern>ar
m des<en<llef>isc>ar
m en<llef>ern>ar

lleg
M re<lleg>ir
M sots<lleg>at

llegany
m des<en<llegany>ar

llegum
m llegum
m llegum>et
m llegum>in>ós

llei
M llei
m llei>al>tat

lleid
m lleid>at>à

lleig
M lleig

lleix
A aigu>a+lleix

llenç
M llenç

lleng
C met>a+lleng>u>a
C prot>o+lleng>u>a

llengu
M llengu>a+llarg
C met>a+llengu>atg>e

lleny
A a<lleny>a>ment
A a<lleny>ar
M est>ell>a+lleny>a
M sota<lleny>ós

llep
m des<en<llep>iss>ar
m des<en<llep>ol>ir
m en<llep>iss>ad>a
m en<llep>ol>i>dor
M llep>a
M llep>a+crest>e>s
M llep>a+cul>s
m llep>ad>um
M llep>a+fil>s
M llep>a+pedr>e>s
M llep>a+plat>s
m llep>ass>a
m llep>iss>ós
m llep>ol>ej>ar
m llep>ol>er>i>a
m llep>ol>i>a
M re<llep>ar

l.leps
M si<l.leps>i

ller
A a<ller>a>ment
A a<ller>ar
A a<ller>at

llest
M llest

llet
A a<llet>a>ment
A a<llet>ar
M llet
M tir>a+llet

lletg
M des<en<lletg>ir
M en<lletg>ir

lletr
M i<lletr>at

lleu
M em<man+lleu
M lleu
C pale>o+re<lleu

lleug
A a<lleug>er>ar
A a<lleug>er>i>dor
A a<lleug>er>i>ment
A a<lleug>er>ir

lleuj
A a<lleuj>a>ble
A a<lleuj>a>dor
A a<lleuj>a>ment
A a<lleuj>ar

llev
A a<llev>a>dís
A a<llev>a>nç>a
A a<llev>ar
M em<man+llev>ar
M ir<re<llev>à>nc>i>a
M ir<re<llev>a>nt
M llev>a+neu
M llev>at
M llev>a+tap>s

llí
M semi<llí

lli
M lli

llib
A a<llib>er>a>ble
A a<llib>er>a>ció
A a<llib>er>a>dor
A a<llib>er>a>ment
A a<llib>er>ar

llibert
M llibert

llibr
A a<guant>a+llibr>e>s

lliç
A a<lliç>on>a>dor
A a<lliç>on>a>ment
A a<lliç>on>ar
M lliç
M lliç>ó
M tir>a+lliç>o>s

llig
A al>a+llig>at
A a<llig>a>ció
A a<llig>a>nç>a
A a<llig>ar
m cam>a+llig>a
M in<des<llig>a>ble
M llig>a+bosc
m llig>a+cam>a
M llig>a+mosqu>e>s

llim
M llim

llimb
M llimb>s

llir
M llir
M llir>i+jonc

llis
A a<llis>ad>a
A a<llis>a>dor
A a<llis>a>dor>a
A a<llis>a>dur>a
A a<llis>ar
A a<llis>atg>e
M llis

llisc
C aer>o+llisc>a>dor
A anti<llisc>a>nt

lliss
M tre<lliss>at

llist
A a<llist>a>dor
A a<llist>a>ment
A a<llist>ar
M llist>a

llit
A a<llit>a>ment
A a<llit>ar
M cobr>e+llit
m des<a<llit>ar
M es<calf>a+llit>s
M llit
M pix>a+llit>s
M port>a+llit>er>e>s
M sobre<llit

lliur
M des<lliur>e
M lliur>e
m lliur>e+canv>ista

llo
m llo>a

llob
m llob>at>er>a

lloc
A a<lloc>ar
M ben<lloc
M en<lloc
M lloc

l.log
M epi<si<l.log>ism>e
M si<l.log>ístic

llog
M con<llog>a
m llog>arr>et
m llog>arr>ó
M sots<llog>at>er

llom
M llom
M sobre<llom

llondr
M llondr>o

llong
A a<llong>a>ment
A a<llong>ar
M llong
M tir>a+llong>a

llop
M es<cany>a+llop>s
M espant>a+llop>s
M llop
M mat>a+llop>s

llor
m des<en<llor>ar
m en<llor>a>ment
m en<llor>ar
M llor
M llor
m llor>ed>ar
m llor>ej>at
m llor>er+cir>er
m llor>er>et
m llor>ig>ad>a
m llor>ig>ó
m llor>igu>er>a

llord
M llord

llos
m des<en<llos>ar
M llos
m llos>a
m llos>ard>a

llosc
M llosc

llot
m des<en<llot>ar
m en<llot>a>ment
m en<llot>ar

llotj
A a<llotj>a>ment
A a<llotj>ar
A av<ant<llotj>a
m des<a<llotj>a>ment
m des<a<llotj>ar

llu
A a<llu>e>nt>ar
m cam>a+llu>e>nt
m des<en<llu>ern>ar
m en<llu>ern>ar
m entre<llu>ir

lluç
M lluç

lluc
M lluc

lluert
M lluert

lluïs
m maria+lluïs>a

llum
A a<pag>a+llum>s
M be<llum>e>s
M bes<llum
M bes<llum>ar
M buf>a+llum>s
M llum
M mat>a+llum>s
M moc>a+llum>s
m trenc>a+llum>s

llun
A a<llun>a>ment
A a<llun>ar
A a<llun>at

lluns
M di<lluns

lluny
A a<lluny>a>ment
A a<lluny>ar
M lluny
M lluny

llur
M llur

llusc
M llusc

llustr
m des<en<llustr>ar

lluu
M entre<lluu

lo
M qui+sap+lo

lob
A arg>ir>o+lob>i
M epi<lob>i
C palm>at>i+lob>at
C palm>at>i+lob>ul>at
C tri<lob>it>o+morf
M uni<lob>ul>at