Com usar correctament el correu electrònic


Atesa la importància creixent que pren el corr-el en la nostra feina i les nostres vides, he cregut convenient redactar unes orientacions que us ajudaran a fer-ne més bon ús:
  1. Cal que els vostres correus siguin breus,
  2. enviats amb BCC,
  3. amb adjunts universals,
  4. evitant les pseudo-llistes,
  5. i evitant la propagació de missatges alarmistes o de campanyes multitudinàries no contrastades.

Per comentaris i observacions, poseu-vos en contacte amb
Lluís de Yzaguirre ( )

Pàgina servida per XITAMI