Grup Koiné

Presentació

El grup Koiné (format per Joaquim Arenas i Sampera, Joan-Pere Le Bihan Rullan, Diana Coromines i Calders, Lluís de Yzaguirre i Maura, Josep Ferrer i Ferrer, Àngels Folch i Borràs, Enric Larreula i Vidal, Mercè Lorente i Casafont, Margarida Muset i Adel, Dolors Requena Bernal, Silvia Senz Bueno, Blanca Serra i Puig, Pau Vidal i Gavilán i Josep M. Virgili i Ortiga) es va mobilitzar a partir de la preocupació per certes promeses d'alguns polítics sobre la cooficialitat del castellà en una futura república catalana.

La declaració d'Òmnium Cultural

La primera acció pública del grup Koiné fou la proposta a la direcció d'Òmnium Cultural d'una declaració que fixés allò que, segons Òmnium, caldrà tenir en compte en fixar el règim jurídic de les llengües a la futura República catalana. Aquesta declaració fou negociada entre el grup Koiné i una delegació de la Junta d'Òmnium encapçalada per l'enyorada Muriel Casals.

Fou adoptada en l'Assemblea General Ordinària del juny de 2015 i diu així:

«L'Assemblea General Ordinària d'Òmnium Cultural, reunida el vint-i-set de juny de 2015 al Petit Palau de la Música, fidel al seu objectiu fundacional de defensar la plena recuperació col·lectiva de la identitat de la nació catalana, especialment la llengua i la cultura, proclama que considera irrenunciable que el marc jurídic resultant de la independència de Catalunya asseguri a la llengua catalana l'estatus i el rol que li pertoquen com a llengua de Catalunya, i que ara no té, promogui el multilinguisme i el poliglotisme, preservi els drets lingüístics de tots els ciutadans i inclogui la ratificació de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries»

Manifest

PER UN VERITABLE PROCÉS DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LA CATALUNYA INDEPENDENT
El grup Koiné ha elaborat aquest manifest com a fruit de llargues deliberacions. Com es pot veure no és bel·ligerant contra el castellà, però proposa que no s'equipari amb el català, que és la llengua que motiva les principals reflexions del manifest.

Manifest  Clica aquí 
Document d'adhesió  Clica aquí 
Ratificacions  Clica aquí 
Hemeroteca  Clica aquí