Termes escrablístics

acabar
finalitzar la partida pel fet de gastar un jugador totes les fitxes del faristol propi quan ja no en queden al sac
agafar
prendre fitxes del sac
amazona
nònuple sense escrable i amb lletra cara; en honor al rècord persistent obtingut amb aquesta paraula
anotació
procediment per aixecar acta del desenvolupament d'una partida
anotació abreviada
anotació en què només consten els punts obtinguts i acumulats per cada jugador
anotació estàndard
anotació en què es fa constar cada mà amb la jugada o el zero, les coordenades de la jugada, si n'hi ha, els punts obtinguts en aquella mà amb la jugada i el total acumulat
anotació integral
anotació que, a més de la informació continguda a la modalitat estàndard, fa constar també el faristol de cada jugador (ergo, o bé la partida és anotada per un observador que no juga en un formulari únic o bé cada jugador disposa d'un formulari parcial que després s'ajunten)
arreglar el faristol
fer una quedada
arrissada
el fet d'arrissar; el benefici en punts obtingut aitalment
arrissar
acabar amb escrable; en honor a la primera ocasió notòria d'aquesta jugada en català, obtinguda amb "arrissa"
benjamí
jugada que allarga un mot prefixant-hi el nombre suficient de fitxes per cobrar un doble o un triple de paraula
bicentenària
jugada en què es cobren més de 199 punts
bonificació
el fet de cobrar més punts que els de fitxes usades; pot ser per escrable, per casella o per arrissada
bossa
vegeu sac
casella
cadascuna de les 225 cel·les del tauler; n'hi ha algunes que tenen un efecte especial:
    blau celest: duplica el valor de la fitxa (L2) blau fosc: triplica el valor de la fitxa (L3) rosa: duplica el valor de la paraula (P2) vermell: triplica el valor de la paraula (P3)
canviar
passar per tenir el dret de substituir algunes de les fitxes del faristol per d'altres del sac
centenària
jugada en què es cobren més de 99 punts
cobrar
obtenir punts
comas
el fet de cobrar una fitxa cara en casella triple de lletra (L3) o de paraula (P3) tant en sentit vertical com horitzontal, (en honor al responsable de la versió catalana del joc i pedagog d'aquesta jugada); per relaxació, s'aplica també a L2 i P2
fraseologia: fer un comas; fer una centenària amb comas
coordenades
lletra i número (si el mot es situa en vertical) o número i lletra (si es situa horitzontalment) que designen la casella corresponent a la primera fitxa d'una jugada
cusca
mètode de competició en lliga basat en un coeficient amitjanat
diccionari arbitral
aquell que serveix per dilucidar la validesa d'una jugada
dígraf
fitxa que té més d'una lletra (la "ny" i la "l·l"); els jugadors experts solen acordar d'usar la "q" com a dígraf (o sigui, com si fos "qu") per tal com és l'única manera natural d'escriure la "q" en català
doble
casella amb bonificació doble; per extensió, la jugada que es beneficia d'aquesta bonificació
L2 o doble de lletra
P2 o doble de paraula
duplicada
partida en què tots els jugadors competeixen amb les mateixes fitxes seguint les jugades d'un director de joc però puntuant segons llurs pròpies propostes; vegeu-ne el reglament a la pàgina ...
enfaristolar-se
enutjar-se per un faristol advers
envà / paret [de maons]
jugada en què el mot nou se situa al llarg d'un altre mot provocant diversos mots nous perpendiculars al mot situat
escarràs (comodí / jòquer)
fitxa sense lletra que pot valdre per qualsevol de les altres; en el joc convencional no suma cap punt.
escrablar
usar les set fitxers pròpies en una jugada; sin. "fer scrabble"
fraseologia: escrablar en doble, triple, quàdruple, nònuple; escrablar remultiplicant (cobrant diverses vegades una lletra cara)
escrable
forma catalanitzada d'scrabble
escrablístic, -a
pertanyent o relatiu a l'escrable
fitxa (lletra) cara
qualsevol de les que valen 10 punts (X, NY, L·L, Ç) o 8 (J, QU, H, Z)
faristol
peça amb dos plans en angle recte, de base inclinada, on descansen les fitxes d'un jugador
per extensió, el conjunt de fitxes de què hom disposa en una mà
fraseologia: Tenir un bon, mal faristol; Quina m... de faristol!; Faristol propici, advers, impossible...
hat trick*
vegeu tríada i tètrada
impugnar
sol·licitar la dilucidació de la validesa d'una jugada
impugnadora
col·loquialment, el diccionari arbitral
L2
vegeu doble
L3
vegeu triple
ocasió de jugar, tant si es fa jugada com si es passa
nònuple
jugada, generalment però no obligadament escrable, en què es cobren dos P3
obrir
situar al tauler una jugada que incrementa les possibilitats dels qui juguen a continuació de poder situar la seva
P2
vegeu doble
P3
vegeu triple
paret de maons
vegeu envà
partida
sèrie de mans que formen un joc complet
partida de 2, 3, 4
partida integrada pel nombre de jugadors respectiu
passar
renunciar a fer jugada en la pròpia mà
quadricentenària
jugada en què es cobren més de 399 punts (v.g. escrablant en nònuple amb "fil·loxera" a 1h; el Nirvana de qualsevol escrablista)
quàdruple
jugada, generalment però no obligadament escrable, en què es cobren dos P2
quatreta
tètrada
quedada
jugada en què s'usen només una part de les fitxes del faristol tenint com a objectiu no tant el que es cobri com, principament, conservar fitxes susceptibles de provocar un faristol més propici en la mà següent
remultiplicar
cobrar ensems bonificació de lletra i de paraula; les modalitats més freqüents són:
    R4 L2*P2 R6 L2*P3 o bé L3*P2 R8 comas sobre L2 amb P3 R9 comas sobre L3 amb P2
esperem veure aviat les següents:
    R18 nònuple amb lletra cara en L2 R20 nònuple amb lletra cara en L2 fent comas
sac o bossa
el recipient de roba que conté les fitxes encara no atribuïdes ni jugades
scrabble* (escrable)
nom del joc
jugada en què es gasten les set fitxes del faristol i que té una bonificació de 50 punts
senyors
variació del joc que solen practicar el jugadors més experts (previ acord), consistent a permetre el canvi de la totalitat del faristol quan aquest està integrat només per vocals o només per consonants (sense cap escarràs); rep la seva denominació del costum, establert en una època en què les competidores femenines eren extremament escasses, de dir "Senyors!" en el moment de mostrar als competidors la composició del faristol
fraseologia: fer un senyors; buscar un senyors (gastar l'única vocal o consonant amb l'esperança de provocar un senyors)
solitari
partida d'un sol jugador; pot tractar-se d'una competició participada per múltiples jugadors que reben els mateixos tiratges de lletres o que intenen millorar una partida ja jugada
tancar
situar al tauler una jugada que redueix les possibilitats dels qui juguen a continuació de poder situar la seva
tauler
superfície de joc, subdividida en 225 unitats repartides en 15 files i 15 columnes, anomenades "caselles"; les files s'identifiquen amb un número i les columnes amb una lletra
fraseologia: tauler tancat (on resulta difícil col·locar una jugada); tauler obert (que permet jugar fàcilment)
tètrada
cobrar el mateix jugador quatre escrables en una partida
tríada (hat trick)
cobrar el mateix jugador tres escrables en una partida; per extensió, cobrar-ne tres o més
tricentenària
jugada en què es cobren més de 299 punts (encara no s'ha produït mai en competició homologada)
trio
tríada
triple
casella amb bonificació triple; per extensió, la jugada que es beneficia d'aquesta bonificació
L3 o triple de lletra
P3 o triple de paraula
zero
jugada nul·la; per extensió, tota ocasió en què no es cobra (v.g., per canvi de fitxes)
fraseologia: fer un zero

Lluís de Yzaguirre i Maura
Institut de Lingüística Aplicada - Universitat "Pompeu Fabra"