Els mots òptims, versió 2.0

Què són els mots òptims?

Els mots òptims són aquells que tenen més probabilitat de ser formats.

Un dels factors que condicionen la probabilitat de formar paraules són les lletres que hi intervenen.Les més freqüents en català són:

A=12 E=13 I=8 O=5 R=8 S=8 N=6 T=5

Aquestes lletres sumen 65 de les 100 fitxer del joc; si hi comptem els dos escarrassos amb valor d'una d'elles,resulta que, si ens aprenem totes les paraules formades només amb algunes d'aquestes vuit lletres, tenimgrans probabilitats de formar escrable, especialment quan arreglem el faristol: si deixem al faristol les lletresòptimes i gastem les no òptimes, tenim una probabilitat molt alta en funció de quantes engastem.

Dit d'una altra manera, és molt més probable que us pugin les lletres de RATARES que les deXAMPANYS.

De fet, el model matemàtic us el pot explicar qualsevol estudiant de secundària millor que jo; doncs,no m'hi estendré.

La llista de mots que teniu tot seguit conté els lemes o entrades de diccionari òptims, és adir que compleixen la condició que alguna de les formes del seu paradigma és escrable sense cap altrafitxa que les indicades.

La xifra del parèntesi correspon a la quantitat de formes que compleixen la condició òptima.Segons això, els escrablistes catalans hauríem de tendir a ratar, irritar i trossar.

En definitiva, es tracta que si us estudieu els mots d'aquesta llista, començant pels que tenen mésrendiment, hauria de produir-se una millora en la vostra mitjana d'escrables.

© Lluís de Yzaguirre, 2000


Els òptims de més de 20

irritar (23),ratar (33),trossar (23)

Els òptims de més de 15

ansar (16),arnar-se (16),arriar (17),atiar (16),aïnar (16),aïrar (16),errar (16),notar (16),ornar (16),orsar (16),rasar (16),resar (16),rosar (16),rotar (16),sanar (16),serrar (17),sonar (16),tarar (16),tesar (16),tirar (16),titar (16),triar (16),trinar (17)

Els òptims de més de 10

anar (11),anorrear (11),anostrar (11),arranar (11),arrestar (11),arrissar (11),arronsar (11),arrosar (11),arrossar-se (11),assaonar (11),assaïnar (11),assentar (11),assestar (11),assetiar (11),assitiar (11),assotar (11),astorar (11),atansar (11),aterrar (11),ateserar (11),atestar (11),atrossar (11),enantar (11),enartar (11),enastar (11),enraonar (11),enrasar (11),enrosar (11),ensorrar (11),ensotar (11),enterrar (11),entestar (11),entintar (11),entonar (11),entossar-se (11),entrenar (11),estassar (11),estesar (11),estirar (11),estorar (11),estossar (11),estrenar (11),estriar (11),intentar (11),niar (11),oiar (11),orar (11),orientar (11),ostentar (11),reiterar (11),ressanar (11),ressonar (11),retastar (11),retintar (11),retirar (11),retornar (11),retratar (11),retriar (11),retronar (11),roentar (11),setinar (11),sostrar (11),soterrar (11),tirassar (11),trairar (11)

Els òptims de més de 5

anisar (8),anotar (8),arenar (8),arniar (8),arrasar (10),arrasir-se (8),arrear (8),asserir (9),assonar (8),aterrir (9),atirar (8),atonir (10),enraiar (9),enrarir (9),entinar (10),entoiar (8),entornar (10),entrar (7),ererar (8),estaiar (9),estotar (10),inserir (9),instar (8),internar (10),irisar (8),iterar (8),nannar (8),narrar (8),nisir [alg] (10),nitrar (8),orinar (7),raonar (8),ratinar (10),rentar (8),resinar (10),restar (8),retondre (6),retre (7),rissar (8),roinar (7),rostar (8),rostir (10),sentir (10),seriar (7),sestar (8),setiar (7),sorrar (8),sortir (10),tastar (8),tensar (8),testar (8),tintar (8),torir [ross] (10),tornar (8),torrar (8),tossar (8),tossir (10),trair (10),transir (9),trenar (8),tresar (8),tronar (8),trotar (8)

Els òptims de 5

retenir (5),toar [ross] (5)

Els òptims de 4

arrastrar (4),arroentar (4),assentir (4),asserenar (4),assistir (4),atarantar (4),atarterar (4),atirantar (4),atresorar (4),atrotinar (4),enretirar (4),enrossir (4),ensetinar (4),ensostrar (4),entendre (4),entreoir (4),entristar (4),erosionar (4),estar (4),estorinar-se (4),estretir (4),insistir (4),resistir (4),ressentir-se (4),retentir (4),retraure (4),retreure (4),transitar (4)

Els òptims de 3

antenat (3),arrià (3),arsenat (3),artesà (3),asseure (3),assortir (3),atraure (3),atreure (3),ensarriar (3),estendre (3),esterniar (3),estriat (3),ortòton (3),retret (3),retrossar (3),rosset (3),serrà (3),sostenir (3),tossera (3),tàrtar (3)

Els òptims de menys de 3

airós (1),anartre (2),anatasa (1),anisià (1),anserí (1),ansiós (2),antera (1),anterea (1),antoní (1),antosta (1),aorist (1),araneós (1),aranès (2),aratori (2),arenera (1),arenita (1),arenós (2),arester (1),arestós (1),aretí (2),aristat (1),arnesat (1),arneser (1),arnès (1),arnós (1),arrest (1),arrier (2),arriesa (1),arsenit (1),arsenós (1),arsina (1),arsinós (1),arsonós (1),artaire (1),arteria (1),arterós (1),artista (1),artrosi (1),artèria (1),asarina (1),aseïtat (1),asiní (2),assiri (2),assonar (2),assortit (1),astià (2),astoret (1),astàsia (1),astènia (1),astèria (1),atendre (2),atenir-se (2),atenès (2),aterià (1),aterrat (1),atestat (1),atetosi (1),atiaire (1),atrèsia (1),atònit (2),enrònia (1),ensotat (1),entestat (1),entitat (1),entrant (1),entretenir (2),entès (1),erinita (1),erinosi (1),eritreu (1),erroni (1),esseni (2),estant (1),estaria (1),estesat (1),estirat (1),estorer (2),estoret (1),estort (2),estrena (1),estret (2),estreta (1),estrona (1),estrènyer (2),estès (1),estèsia (1),inosina (1),inosita (1),insert (2),insonor (2),instant (1),instint (1),insània (1),intens (2),intern (1),interí (1),intons (1),introit (1),intrors (1),iranià (1),isatina (1),isòter (2),nanser (2),natrita (1),neretar (1),netastre (1),nitrera (1),nitrona (1),nitroni (1),nitrós (2),noranta (1),norià (2),nostrat (1),notari (2),notaria (1),notori (2),onerari (2),onerós (2),oratori (2),oreneta (1),oretà (2),orinera (1),oroneta (1),osseïna (1),ossós (1),osteïna (1),ostiari (1),ostrer (2),otorrea (1),raritat (1),raseret (1),rateria (1),ratoner (2),ratània (1),reineta (1),rennina (1),resinat (1),resiner (2),resinós (1),ressort (1),restant (1),restret (2),restrènyer (2),retast (1),retina (1),retirat (1),retià (2),retort (2),retorta (1),retreta (1),retrors (1),reïnós (2),reòstat (1),risori (2),roentor (1),roiner (2),ronser (2),rosassa (1),roserar (1),rosetat (1),rosseta (1),rostrat (1),rotaire (1),roïnesa (1),saioner (2),sanitat (1),sanitós (1),sarnós (2),sarraí (1),sarrona (1),sarró (1),sartori (1),senari (2),senier (2),sensat (2),sensori (2),sentina (1),sentit (1),senès (1),serenor (1),seriós (2),serotin (2),serrana (1),serrera (1),serreta (1),serós (1),setanta (1),setinat (1),setària (1),setós (1),sienita (1),sienès (2),sinaïta (1),sinier (2),sinistre (1),sirià (2),soneria (1),sonorós (1),sonsera (1),sonós (1),sorià (2),sororat (1),sorrer (2),sorrera (1),sorrós (2),sorter (2),sortint (1),sortós (2),sostraure (1),sostreure (1),síntesi (1),taenita (1),tanasi (2),taoista (1),tarannà (1),taranta (1),tararot (1),tarsià (1),tartera (1),tartrat (1),tarós (1),teatí (2),teiós (1),tenassa (1),teniasi (1),tenista (1),tensor (2),tentori (1),ternari (2),terrari (1),terrer (2),terreta (1),terrier (1),terrina (1),terrè (2),terrós (2),testera (1),tetrosa (1),tetània (1),tindre (2),tinent (2),tintori (2),tioèter (1),tirania (1),tirassa (1),tireter (2),tirià (2),tirrè (2),tirós (1),titanat (1),titanós (1),titista (1),tonaira (1),tontina (1),torero (1),torinès (1),torner (2),torneria (1),tornès (2),torrent (1),torrer (2),torreta (1),tortera (1),tossina (1),tostorro (1),toís (1),transit (1),traster (1),trentè (1),trentí (1),treseta (1),trienni (1),trist (1),tristor (1),tritiat (1),tritó (1),troià (2),tronera (1),trossa (1),trànsit (1),tsarina (1),téssera (1),tórtora (1)