Codificació

Les partides es visualitzen de la manera habitual (amb la petita diferència que les fitxes de 10 punts tenen el valor en números romans), però es codifiquen amb un cert formalisme que en facilita el tractament informàtic: L'escarràs és un asterisc al faristol, però la lletra en què s'ha interpretat seguida d'un asterisc quan s'entra la jugada Les coordenades numèriques són sempre amb dos dígits i les alfabètiques sempre en majúscules, de manera que mai no són ambigües (encara que el zero i la "o" es confonguessin, considerem que la "i" majúscula i l'u no ho fan mai en els ordinadors), de manera que I11, 11I, O01, 01O, L11, 11L, 01L, L01, B08, etc, no han de provocar mai dubtes Per tal d'alleugerir determinats aspectes del tractament automàtic de les partides, totes les fitxes es codifiquen amb una sola lletra, triada per facilitar la portabilitat multiplataforma; en principi, totes es codifiquen com caldria esperar, excepte les següents:
la fitxa es codifica
Ç K
L·L W
NY Y
QU Q
Les dues darreres (Y i Q) s'han triat per raons fàcils de comprendre; les altres dues eren les que quedaven i s'han associat d'una manera una mica figurativa. En resum, codificarem "fal·laços" com a FAWAKOS (i si la F és l'escarràs, F*AWAKOS) i "nyoques" com a YOQES. Algunes jugades tenen codis especials per a les coordenades, que indiquen que el jugador resta o suma punts (al final), que passa o canvia o fa zero (si es coneix), cosa que permet deixar constància de quantes fitxes ha canviat o de quina és la paraula que s'ha rebutjat... Aquesta codificació només l'han de conèixer activament els bibliotecaris i altres persones que col·laborin digitalitzant partides, però tots els visitants de la BDJS es poden trobar llistats amb la codificació interna; esperem que no els resulti més dur del que la CDU els resulta als lectors de carn i ossos de les biblioteques de parets i papers