Com s'hi pot col·laborar?

Aportant-hi partides. Cada sala virtual de la BDJS tindrà un(a) bibliotecàri(a) virtual, que serà l'encarregat d'anar-hi incorporant partides. El sou d'aquestes persones també és virtual, ço que no impedeix que se'ls demani una dedicació mínima (50 partides a l'any), tenint en compte que introduir una partida dura entre 30 i 50 minuts, en funció de la qualitat de l'anotació prèvia (coordenades correctes, lletra llegible, escarrassos...), i l'experiència demostra que, tant en les partides de competició (especialment en antres nocturns) com les casolanament disteses, solen presentar problemes d'anotació. Aquestes persones cal que tinguin una bona connexió a l'Internet, car tota la feina es fa sota control del servidor de partides. També s'hi pot col·laborar codificant les partides en un document de tractament de textos que el bibliotecari incorporarà en bloc. Aquest tipus de col·laboració es concretarà més endavant.
Si voleu col·laborar, envieu un correu a nom de lluis del servidor deyzaguirre del domini cat